Kancelaria Notarialna Danuta Prus, Joanna Prus - Wójcik s.c. - Wrocław

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Świebodzkiej nr 2/1 - w niedużej odległości od Starego Miasta -  została uruchomiona po wejściu w życie ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie, zmieniającej ustrój polskiego notariatu i jest prowadzona przez notariusza Danutę Prus, wykonującą zawód od 1975 r. oraz notariusza Joannę Prus - Wójcik

Fachową pomoc wszystkim zainteresowanym dokonaniem czynności w kancelarii zapewnia, obok notariuszy, dwóch wykwalifikowanych pracowników z wyższym wykształceniem.

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 -15:00 przy czym istnieje możliwość dokonywania czynności notarialnych w każdym innym uzgodnionym wcześniej terminie - również poza kancelarią notarialną, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.
 
Praktykowane jest wcześniejsze telefoniczne umawianie się na rozmowę. Wszelkie informacje których udziela notariusz, w związku z przygotowywanymi i dokonywanymi przez niego czynnościami, są bezpłatne.
 
Uczestnicy czynności notarialnych mogą skorzystać w kancelarii z komputera z podłączeniem do Internetu w celu wykonania przelewu elektronicznego.

Kancelaria Notarialna
Notariusz Joanna Prus-Wójcik

ul. Świebodzka 2/1

50-046 Wrocław

 

tel./fax +48 71 372 38 71

tel. +48 71 342 57 55

kom. +48 600 411 393

 

mail: joanna.prus@op.pl